Co zyskujesz dzięki wirtualizacji

Wirtualizacja jest znanym już od wielu lat podejściem do IT, mającym na celu redukcję ilości sprzętu w serwerowni lub data center oraz zdecydowanemu obniżeniu kosztów. Dzięki swojej uniwersalności i możliwościom, jakie ze sobą niesie jest wciąż jednym z najbardziej rozwijanych, poszukiwanych i wykorzystywanych rozwiązań branży informatycznej. Jeszcze niedawno  firmy borykały się z problemem zabezpieczania swoich systemów, zapewnieniem ciągłości działania, zbyt niskim poziomem utylizacji serwerów poprzez ich znikome (5 – 45 %) obciążenie. Wszystko to zwiększało nakłady finansowe oraz złożoność środowiska IT, które z czasem stawało się bardzo trudne w utrzymaniu i obniżało możliwość rozbudowy. Powstanie i wdrożenie wirtualizacji spowodowało, że skalowalność, wykorzystanie istniejącego sprzętu, bezpieczeństwo, przenaszalność systemów stała się praktycznie nie ograniczona. Implementacja powyższego rozwiązania znacząco wpływa na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem serwerowni.

Co zyskujesz dzięki wirtualizacji:

  • Konsolidację serwerów – przeniesienie systemów z wielu fizycznych serwerów na jeden serwer oparty o rozwiązanie wirtualizacji, przynosi to oszczędność miejsca, sprzętu, energii, serwisowania i zarządzania. Istnieje możliwość zbudowania (rozbudowy) infrastruktury IT niższym kosztem. Pełne wykorzystanie fizycznej mocy obliczeniowej serwera.
  • Bezpieczne środowisko – tworzenie wielu pełnych (lustrzanych) kopii zapasowych systemów w prosty i elastyczny sposób („przeciągnij i upuść”). Możliwość replikacji systemów IT do innej zapasowej lokalizacji geograficznej, które może stanowić zastępczy system IT.
  • Przywracanie funkcjonalności  – szybkie przywrócenie systemów IT po awarii (nawet na innym fizycznym sprzęcie). W razie utraty sprzętu z wirtualną maszyną, wystarczy przenieść kilka plików z kopii zapasowej na inny fizyczny serwer aby ją ponownie uruchomić.
  • Emulowanie –  nieposiadanego sprzętu lub systemu operacyjnego –  zapotrzebowanie na nowy serwer zrealizowany poprzez zainstalowanie nowego oprogramowania. Różnorodność systemów i architektury sprzętowej na tym samym fizycznym serwerze.
  • Przenośność – możliwość przeniesienia systemów IT pomiędzy fizycznymi serwerami w czasie rzeczywistym, bez przerwania ciągłości pracy (działania usługi) w przypadku dużego obciążenia serwera (np. automatyczna aktualizacja), konserwacji fizycznej sprzętu (np. rozbudowa, zmiana podzespołów fizycznego serwera), braku miejsca na dyskach serwera fizycznego.
  • Eksperymenty, testy, szkolenia – możliwość utworzenie wyizolowanego środowiska testowego -szkoleniowego, identycznego z produkcyjnym.
  • Oszczędność (czas) – obniżenie kosztów związanych z prądem, klimatyzacją, serwisem wielu serwerów, sprzętu (w przypadku chmury prywatnej współdzielonej nie musimy wcale kupować serwerów). Dzięki obniżeniu kosztów, klient może skupić się na finansowaniu i rozwijaniu innych obszarów własnego biznesu.