Dane kontaktowe

Intelligent Technologies S.A.

Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa
Budynek Nimbus
Tel: +48 22 379 8888
Fax: +48 22 379 8899
e-mail: itsa@itsa.pl

Dział Obsługi Kluczowych Klientów
National Corporate Services Division

Tel: +48 22 379 8888
Fax: +48 22 379 8899
e-mail: ncsd@itsa.pl

Intelligent Technologies Spółka Akcyjna

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000187832, Kapitał zakładowy 1 234 567,00 zł, Kapitał wpłacony 1 000 000,00 zł, REGON: 015619104, NIP: 1080000059

National Corporate Services Division

Beata Kędzierska

Senior Corporate Services Manager
Tel:+48 22 379 88 85
ncsd@itsa.pl

Katarzyna Kozłowska

Senior Account Manager
ncsd@itsa.pl

Targi EXPO XXI
targi@itsa.pl
Tel:+48 22 379 88 77

Magdalena Stankiewicz

Senior Account Manager
Tel:+48 22 379 88 47
ncsd@itsa.pl

Agata Tarkowska

Senior Account Manager
Tel:+48 22 379 88 46
ncsd@itsa.pl

Katarzyna Furmaniak

Senior Account Manager
Tel:+48 22 379 89 82
ncsd@itsa.pl

Monika Skałecka

Senior Account Manager
Tel:+48 22 379 88 96
ncsd@itsa.pl

Katarzyna Grądzka

Account Manager
Tel:+48 22 379 88 40
ncsd@itsa.pl

Martyna Janus

Account Manager
Tel:+48 22 379 88 32
ncsd@itsa.pl

Aleksandra Pulińska

Account Manager
Tel:+48 22 379 89 87
ncsd@itsa.pl

Corporate Solutions

Arkadiusz Wróblewski

Executive Director Corporate Solutions
Tel:+48 22 379 88 70
csm@itsa.pl

Monika Izdebska-Szymczuk

Senior Corporate Solutions Manager
Tel:+48 22 379 88 49
csm@itsa.pl

Andrzej Zasoński

Senior Corporate Solutions Manager
Tel:+48 22 379 89 90
csm@itsa.pl

Client Experience

Bogumiła Andrzejczyk

Director of Client Experience
Tel:+48 22 379 88 59
cx@itsa.pl

Izabela Gawron

Account Manager
Tel: +48 22 379 88 71
cx@itsa.pl

Alina Khadyka

Account Manager
Tel: +48 22 379 89 88
cx@itsa.pl

Piotr Filipowicz

Account Manager
Tel: +48 22 379 89 81
cx@itsa.pl

Communications Integration

Beata Romańska

Executive Director
Investor Relations
Tel: +48 22 379 88 83
ci@itsa.pl

Justyna Sochacka-Olek

Director of Landlords Services
Tel:+48 22 379 88 62
ci@itsa.pl

Artur Modrzejewski

Executive Director Communications Integration
Tel:+48 22 379 88 90
ci@itsa.pl

Arkadiusz Milewski

Director of Operators Services
Tel:+48 22 379 88 91
ci@itsa.pl

Katarzyna Sikorska

Landlords Services Account Manager
Tel:+48 22 379 88 84
ci@itsa.pl