Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną – Communications Integration

Co to jest Communications Integration (CI)?

Produkt Communitations Integration jest zestawem profesjonalnych, wysoko wyspecjalizowanych usług stanowiących część Facility Managementu w zakresie zarządzania zagadnieniami związanymi z obsługą telekomunikacyjną budynków komercyjnych.

Produkt Communications Integration został wdrożony przez ITSA w ponad  40 budynkach biurowych najwyższej klasy. CI to zadowoleni Właściciele, Zarządcy a przede wszystkim Najemcy.

 

Co obejmuje produkt Communications Integration?

Communications Integration jest unikalnym rozwiązaniem na rynku, gdyż jako jedyny obejmuje tak szerokie spektrum zagadnień:

 • Techniczne – zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną budynku, dostarczanie, utrzymanie i serwis usług bezpośrednio dla Najemców oraz współpracujących operatorów telekomunikacyjnych, budowa sieci budynkowych i strukturalnych, przeprowadzenie audytu wykorzystania, stanu technicznego oraz potencjału infrastruktury
 • Biznesowe – przygotowywanie ofert dzierżawy infrastruktury teletechnicznej obiektu, negocjowanie warunków kontraktów
 • Finansowe – billingowanie usługobiorców, rozliczanie przychodów z Właścicielem
 • Formalne – prowadzenie dokumentacji sprzedanych dzierżaw okablowania i najmu powierzchni technicznych oraz powierzchni dachu, prowadzenie dokumentacji technicznej, cykliczne raportowanie do Właściciela o statusie bieżących spraw
 • Prawne – przygotowywanie, opiniowanie i zawieranie umów, analiza
 • Regulacyjne – reprezentowanie Właściciela w sprawach związanych z UKE
 • Konsultingowe – opiniowanie i rekomendowanie rozwiązań technicznych dla Najemców, wdrażanie najnowszych technologii w budynku
 • Know-how – dostarczanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem w zakresie telekomunikacji
 • Relacje – budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z Najemcami i Operatorami

Korzyści

 • Nowoczesne usługi telekomunikacyjne dla Nieruchomości
 • Innowacyjne usługi Wi-Fi z Digital Directory dla lobby budynku
 • Innowacyjne rozwiązania multimedialne
 • Przyspieszenie i ułatwienie komercjalizacji nieruchomości
 • Pełna wiedza na temat instalacji teletechnicznej w budynku dzięki prowadzeniu dokumentacji
 • Dodatkowe źródło przychodów dla Właściciela
 • Wartość dodana w przypadku zbycia nieruchomości
 • Całkowita odpowiedzialność inwestycyjna i techniczna za projektowanie, wykonanie i eksploatację całego systemu telekomunikacyjnego

„Megaustawa” – pomoc dla przedsiębiorców