Megaustawa – pomoc dla przedsiębiorców

Po nowelizacji Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej również „Megaustawą”,  otrzymujemy wiele pytań od naszych Klientów. Czujemy się zobowiązani udzielić  wsparcia merytorycznego w zakresie sankcji związanych z niedopełnieniem terminów wynikających z ustawy.

Czym zatem jest sama „Megaustawa”?

Tzw. „Megaustawa” to ustawa administracyjnie regulująca dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości. Nakłada ona na Właścicieli, Zarządców oraz Użytkowników Wieczystych nieruchomości szereg obowiązków wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych, m.in. w zakresie przekazywania informacji o:

  • danych kontaktowych właściciela kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego oraz podmiotów korzystających z punktu styku;
  • innych przedsiębiorcach telekomunikacyjnych korzystających z kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku i przyłącza telekomunikacyjnego.

Niedopełnienie obowiązków w ustawowym terminie może skutkować bardzo wysokimi karami (do 3% rocznego przychodu Spółki).

„Megaustawa” nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek podjęcia negocjacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym umowy o dostępie do nieruchomości. Niepodjęcie lub odmowa negocjacji może skutkować wydaniem przez UKE decyzji administracyjnej zastępującej umowę (z  możliwością wpisu do KW nieruchomości). W wyniku zmian, ograniczeniom podlega również prawo własności – UKE określa w decyzji administracyjnej obowiązki Właściciela, Zarządcy, Użytkownika Wieczystego nieruchomości oraz zakres uprawnień przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, a także swoboda prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązek nieodpłatnego udostępniania infrastruktury budynku) oraz wpływ na instalacje telekomunikacyjne budynku.

Często Właścicielom, Zarządcom czy też Użytkownikom Wieczystym nieruchomości brak specjalistycznej  wiedzy zarówno w aspekcie prawnym jak i technicznym w dziedzinie telekomunikacji, aby móc sprawnie wypełnić powyższe obowiązki. W tej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z pomocy ekspertów!

Zalety współpracy z ITSA

  • Procedowanie wniosków i negocjowanie umów o dostępie do nieruchomości w imieniu Właściciela, Zarządcy, Użytkownika Wieczystego  – mamy bogate doświadczenie w zakresie współpracy z rynkiem real estate, wynikające z obsługi portfela niemal 50-ciu zarządzanych nieruchomości w zakresie telekomunikacji
  • Minimalizowanie ryzyka związanego z nałożeniem kar, wszczęcia postępowania administracyjnego o dostępie do nieruchomości i utraty przychodów z najmu infrastruktury technicznej budynku – mamy największe doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu administracyjnego dostępu do nieruchomości, prowadzonych na rzecz kilkunastu spółek z rynku real estate
  • Doradztwo profesjonalnego Partnera – współpracują z nami niemal wszystkie firmy Property/Asset Management; przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu „Megaustawy” dla największych firm Property/Asset Management (m.in. Cushman& Wakefield, Knight Frank, Jones Lang LaSalle, Colliers)

Skorzystaj z naszej pomocy!