Energia elektryczna

Intelligent Technologies S.A. jest koncesjonowanym sprzedawcą energii elektrycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzi sprzedaż energii do obsługiwanych obiektów jak i odbiorców nie objętych kompleksowymi obsługami.

Świadczymy usługi w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej.

Oferujemy kompleksową obsługę energetyczną pozwalającą uzyskać optymalne korzyści z realizacji dostaw energii do użytkowanych lub zarządzanych obiektów.

W zakresie obrotu energią elektryczną oferujemy:

 • energię w korzystnej cenie
 • obsługę klienta przez dedykowanego indywidualnie opiekuna
 • profesjonalne doradztwo w zakresie kosztów energii elektrycznej – bezpłatny audyt zużycia energii, prawidłowości doboru grup taryfowych i wielkości mocy umownej
 • kompleksową obsługę zmiany sprzedawcy energii
 • gwarancję stałej ceny w okresie kontraktu

W zakresie dystrybucji energii elektrycznej oferujemy:

 • obsługę systemu elektroenergetycznego na podstawie umowy dzierżawy lub wykonawstwo przez ITSA infrastruktury przyłączeniowej – obejmującej przyłączenie do systemu zewnętrznego sieci elektroenergetycznych i zabudowę stacji transformatorowej wraz rozdzielniami niskiego napięcia i systemem układów pomiarowych
 • odpowiadamy w ramach umowy za bezawaryjną pracę systemu i bezpieczeństwo dostaw,
 • przejmujemy rozliczanie energii elektrycznej z odbiorcami,

Korzyści

 • Dostawa energii przez profesjonalnego operatora,
 • Stały przychód Właściciela lub administratora obiektu z tytułu udostępnienia infrastruktury energetycznej (w opcji dzierżawy) lub udostępnienia powierzchni zajmowanej przez infrastrukturę (w opcji budowy), a także ewentualnie innych opłat dodatkowych.
 • Niższe ceny usług dystrybucji i energii elektrycznej w stosunku do cen stosowanych przez zewnętrznych operatorów lub sprzedawców.
 • Ryzyko ściągania wierzytelności przechodzi na ITSA
 • Odpowiedzialność ze strony ITSA za utrzymanie infrastruktury elektroenergetycznej i serwisowanie jej.
 • Kompleksowa obsługa odbiorcy energii elektrycznej

Usługa kompleksowa może obejmować nie tylko sprzedaż energii 
i świadczenie usług dystrybucji – ale także rozwiązania określane łącznie pojęciem inteligentnych systemów pomiaru, albo inteligentnych sieci.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań opomiarowania zużycia energii elektrycznej, a także sterowania poborem energii może sprawić, że odbiorca może kontrolować jeszcze bardziej swoje rachunki i mieć ciągły dostęp do danych na temat zużycia energii elektrycznej.

Rozwiązania te mogą być odpowiednio dostosowane do wymagań Klienta, a w podstawowym zakresie objęte będą samą usługą dystrybucji energii elektrycznej.

Dzięki takim rozwiązaniom odbiorca energii może na bieżąco śledzić wielkości zużycia energii z poziomu swojego telefonu, tabletu lub komputera.