Budowa i Serwis Sieci Telekomunikacyjnej

Budowa i serwis sieci telekomunikacyjnej to usługa w ramach której ITSA projektuje i wykonuje instalacje sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz administruje i serwisuje infrastrukturę teleinformatyczną. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sieci i systemów telekomunikacyjnych przez specjalistów pozwala Inwestorowi na uzyskanie pewności, iż dana Inwestycja zostanie fachowo wykonana i będzie poprawnie funkcjonować. Co więcej, możliwe jest również wykorzystanie danej sieci przez operatorów zewnętrznych. Natomiast zlecenie ITSA zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną pozwala na uzyskanie pewności co do poprawnego działania sieci, a w razie jakiejkolwiek awarii – natychmiastowej interwencji serwisu, celem minimalizacji wpływu usterki na funkcjonowanie biznesu.