Dzierżawa Infrastruktury Telekomunikacyjnej

ITSA udostępnia infrastrukturę innym operatorom telekomunikacyjnym oraz klientom końcowym. Sieć własną ITSA stanowią głównie łącza optotelekomunikacyjne zapewniające najwyższą jakość usług teleinformatycznych.Usługa najmu infrastruktury obejmuje:

  • dzierżawę włókien światłowodowych
  • dzierżawę par miedzianych
  • najem konstrukcji podantenowych

Największe zalety:

  • Pozyskanie medium transmisyjnego bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych
  • Profesjonalna i terminowa realizacja