WiBI więcej niż WiFi

WiBI to WiFi dla Klientów Biznesowych. Usługa skierowana jest do klientów w każdej branży, reprezentujących firmy mniejsze, średnie oraz duże, mieszczące się w dowolnej lokalizacji.

Korzyści

SOCIAL WIFI

ANKIETY

REKLAMA, NARZĘDZIE MARKETINGOWE

LOJALIZACJA KLIENTA

STATYSTYKI

GEOLOKALIZACJA

DOTYKOWE EKRANY MULTIMEDIALNE

DOSTĘP DO SIECI WIFI