Aktualizacja dokumentacji IT

Usługa dedykowana w szczególności do korporacji i firm o wielopoziomowej i skomplikowanej strukturze wewnętrznej, z rozbudowaną infrastrukturą IT. W firmach o takiej specyfice, w zdecydowanej większości przypadków, wiedza o infrastrukturze jest rozproszona. Poszczególne elementy wiedzy posiada kilka lub kilkanaście osób odpowiedzialnych za różne obszary IT.

Korzystając z usługi Aktualizacji dokumentacji IT, cała wiedza na temat obecnego stanu IT jest w pełni zgodna ze stanem obecnym. Ponadto, prawidłowo prowadzona i regularnie aktualizowana dokumentacja umożliwia sprawne likwidowanie awarii i problemów systemu, bez konieczności sprawdzania całej infrastruktury.

Aktualna dokumentacja jest niezbędna także przy zmianie firmy opiekującej się infrastrukturą IT, tak, aby przekazanie kompetencji odbyło się bez szkody dla bieżącego funkcjonowania systemów i całej infrastruktury IT. Główne elementy oferty Aktualizacja dokumentacji IT to m.in.:

  • Aktualna wiedza o strukturze
  • Szybsza reakcja na awarie
  • Analiza istniejącej dokumentacji pod kątem jej kompletności i zgodności ze stanem faktycznym
  • Uzupełnienie dokumentacji o brakujące informacje