Audyt informatyczny

Usługa dedykowana Klientom o dużym bądź rosnącym zapotrzebowaniu na infrastrukturę IT w swojej firmie. Usługa pozwala na dokładną analizę obecnie posiadanych zasobów informatycznych w firmie oraz zaplanowanie potrzeb i nakładów na pion informatyczny w przyszłości, jeszcze przed podjęciem decyzji o modyfikacji sprzętu lub wdrożeniu oprogramowania.

Dzięki usłudze, nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną w firmie są optymalizowane, jak również, dzięki nadzorowi nad ich wielkością ułatwiają zarządzanie inwestycjami. Główne elementy oferty Audyt informatyczny to m.in.:

  • Sprawdzenie stanu infrastruktury całego systemu komputerowego i jego inwentaryzacja
  • Sprawdzenie stanu technicznego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
  • Ocena sprawności systemów informatycznych
  • Sprawdzenie posiadanych licencji i ich zgodności z zainstalowanym oprogramowaniem
  • Ocenę zabezpieczeń wewnętrznych

Po zakończeniu audytu Klient otrzymuje konkretne wskazówki odnośnie dalszych działań w zakresie inwestycji w IT. Informacje po przeprowadzonym audycie prezentowane są ustnie jak również w formie szczegółowego pisemnego raportu. Raport ten zawiera w sobie m.in. informacje na temat zmian – czy i jakie zmiany powinny zostać wprowadzone.

Kolejnym etapem usługi jest szkolenie, które przeprowadzamy dla kadry działu informatycznego z zakresu zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Pozostałych użytkowników komputerów i sprzętu IT szkolimy z procedur korzystania z zasobów  informatycznych, dzięki czemu dalszy proces jest sprawniejszy i bezpieczniejszy dla infrastruktury.