Bezpieczeństwo danych

W czasach, gdy bezpieczeństwo danych jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających prowadzenie firmy w ramach posiadanej oferty, coraz istotniejszym elementem jest prawidłowy nadzór nad poziomem bezpieczeństwa danych.

Oferta przygotowana dla firm, które pracują na danych wrażliwych, posiadają rozbudowane bazy danych Klientów; prowadzą restrykcyjną politykę bezpieczeństwa ze względu na know-how tworzony i wykorzystywany do prowadzenia działalności.

W ramach polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy Klienta realizujemy m.in. poniższe zadania:

  • Bezpieczna archiwizacja
  • Trwałe usuwanie danych
  • Skuteczne odzyskiwanie danych
  • Moduły billingowe dopasowane do potrzeb Klienta
  • Możliwość fakturowania kontrahentów Klienta
  • Zdefiniowanie wielu cenników dla poszczególnych usług
  • Zestawienia połączeń wykonywanych przez poszczególnych pracowników
  • Kontrola kosztów połączeń w ramach prowadzonych projektów

Brak nadzoru i obsługi powyższych procesów przez wykwalifikowaną i certyfikowaną kadrę może doprowadzić do bezpowrotnej utraty danych, najczęściej o strategicznym znaczeniu dla  przedsiębiorstwa. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz stałemu nadzorowi nad jakością świadczonych usług, jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem, a nasze usługi spełniają nawet najbardziej restrykcyjne procedury wewnętrzne Klientów.

Archiwizacja danych, przeprowadzana metodą off-line lub on-line, stosowana jest na wypadek wystąpienia awarii urządzeń lub oprogramowania. Usługa ta spełnia wymogi stawiane przez ustawę o rachunkowości.