Bezpieczeństwo IT

Usługa dedykowana praktycznie każdej firmie – zarówno dla największych firm z segmentu korporacji, jak i mniejszych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jedyny tak kompleksowy audyt badający dogłębnie źródła zagrożeń i jednocześnie rekomendujący wprowadzenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Usługa pozwoli na uniknięcie poważnych problemów z infrastrukturą informatyczną firmy, a tym samym wzmocni bezpieczeństwo danych firmy oraz jej Klientów bądź współpracowników.

Bezpieczeństwo IT realizowane przez ITSA to przede wszystkim skuteczna polityka zabezpieczeń, sieć bez spamu i wirusów. Usługa uwzględnia zarówno ataki na infrastrukturę informatyczną dokonywane przez człowieka, jak i zagrożenia związane ze zdarzeniami losowymi (np. pożar).

Główne elementy oferty Bezpieczeństwo IT to m.in.:

  • Analiza penetracyjna sieci (kontrolowane próby wejścia do sieci firmowej)
  • Analiza bezpieczeństwa fizycznego
  • Opracowanie reguł dostępu do zasobów sieciowych dla pracowników firmy
  • Ocena ochrony antywirusowej i antyspamowej
  • Ocena ochrony sieci (firewall, systemy IDS, IPS)
  • Ocena bezpieczeństwa transmisji danych (VPN, PGP)
  • Back-upy danych
  • Zaakceptowane przez Klienta wdrożenie polityki bezpieczeństwa
  • Nadzór nad realizacją polityki bezpieczeństwa

W związku z realizacją usługi, po zakończeniu analiz, Klient otrzymuje szczegółowy raport. Raport ten określa słabe punkty infrastruktury informatycznej Klienta, które mogą być przyczyną wycieku danych lub w przypadku poważniejszych zdarzeń losowych mogą doprowadzić do paraliżu operacyjnego firmy. Kolejnym etapem jest przedstawienie programu zmian i zasady polityki bezpieczeństwa, które powinien wdrożyć w firmie. Po konsultacjach i bieżących ustaleniach w trybie roboczym, wykonujemy wdrożenie i prowadzimy nadzór nad realizacją polityki bezpieczeństwa.