Kolokacja

Usługa adresowana do Klientów, którzy z uwagi na znaczne zapotrzebowanie sprzętowe, potrzebują rozbudowanej infrastruktury IT, jednak z uwagi na koszty i skomplikowany nadzór nad serwerami, nie chcą mieć u siebie bezpośrednio powyższych sprzętów. U ramach usługi, w sposób ciągły i kompleksowy utrzymujemy serwery Klientów, macierze dyskowe, jak również urządzenia sieciowe dostępne w ramach naszej infrastruktury teleinformatycznej.

W ramach usługi kolokacji, udostępniamy również miejsce w naszych szafach telekomunikacyjnych, z gwarantowanym zasilaniem oraz dedykowanym łączem internetowym wysokiej niezawodności. Główne zalety usługi Kolokacji to m.in.:

  • Możliwość rozbudowy sprzętowej  serwerów  bez konieczności tworzenia specjalnych miejsc w firmie na ich utrzymanie,
  • Większy serwer z szybkim Internetem,
  • Stały serwis,
  • Bieżąca administracja.