Biuro zapasowe

Biuro zapasowe to odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne, mogące mieć negatywny wpływ na ciągłość funkcjonowania firmy w przypadku zdarzeń losowych bądź aktywności osób trzecich. Usługa ta, zapewnia kontynuację działań firmy już po 4 godzinach od momentu zaistnienia potrzeby ewakuacji z Państwa obecnej siedziby.

Biuro na stałe wyposażone jest w meble, niezbędny sprzęt biurowy (komputery, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty telefoniczne, artykuły biurowe itp.). W przypadku dodatkowych, indywidualnych potrzeb, biuro zostanie wyposażone w dodatkowy sprzęt ściśle związany z profilem działalności firmy (np. szafa ognioodporna na najważniejsze dokumenty).

Usługa adresowana do firm, które ze względów prestiżowych bądź logistycznych posiadają swoje biura w centrum miasta i są narażone na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne. Usługa biura zapasowego jest alternatywą, umożliwiającą zachowanie ciągłości pracy firmy.

Zagrożenia mogące mieć destrukcyjny wpływ na obecną siedzibę firmy to m.in.: powodzie, ataki terrorystyczne, ataki bombowe, różnego typu ewakuacje powodujące dłuższy zakaz powracania pracowników do biur. Bilans zysków i strat jest tym bardziej widoczny, im bardziej sytuacja kryzysowa ma wpływ na utratę zaufania Klientów, spadku pozycji marki firmy, prawnymi oraz finansowymi konsekwencjami związanymi z niezrealizowanymi projektami, utratę płynności finansowej.

Korzyści

  • Bezpieczeństwo i stabilizacja zapewniająca funkcjonowanie firmy nawet w najbardziej newralgicznych momentach
  • Usługa dostępna w dwóch standardach:
  • biura ze stanowiskami współdzielonymi
  • biura ze stanowiskami dedykowanymi
  • Do biura doprowadzone jest symetryczne łącze internetowe
  • Przekierowanie numeracji ITSA z dotychczasowej siedziby do biura zapasowego nastąpi w przeciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę
  • Każde stanowisko posiada komputer klasy PC z dostępem do internetu oraz telefon z numerem, który obsługuje w obecnej siedzibie
  • Bezproblemowe wznowienie pracy już po 4 godzinach od zgłoszonego zapotrzebowania na usługę