ITSA Phone Equipment

Innowacyjny produkt dedykowany Klientom planującym zmianę systemu telekomunikacyjnego. Jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą mieć własną centralę abonencką, niezależną od centrali należącej do administratora budynku, w którym zlokalizowana jest firma.

Produkt skupiający w jednej ofercie aparaty, centrale telefoniczne, doradztwo. W ramach oferty, dokonywana jest analiza specyfiki działalności firmy oraz potrzeb telekomunikacyjnych Klienta. Analiza umożliwia dobór odpowiedniej centrali telefonicznej: analogowej, cyfrowej lub hybrydowej jak również IP oraz szeroką gamę aparatów telefonicznych z niezbędną i bogatą funkcjonalnością.

W ramach usługi, możliwa jest dzierżawa sprzętu na czas umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Główne elementy oferty ITSA Phone Equipment to m.in.:

 • Sprzedaż, dzierżawa, leasing sprzętu
 • Dopasowanie systemu do potrzeb, profilu oraz struktury  Klienta
 • ITSA dostarcza, instaluje oraz konfiguruje kompletny sprzęt dla Klienta
 • Bieżące dopasowywanie systemu do potrzeb firmy, profilu i jej struktury (uwzględniając m.in. wielooddziałowość)
 • Oferta zawiera w sobie wszelkiego rodzaju sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy Klienta – komputerowy, telekomunikacyjny, teleinformatyczny
 • Możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu bez ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych

ITSA Phone Equipment umożliwia również zaprogramowanie centrali i przeszkolenie pracowników przez opiekuna technicznego z obsługi telefonów w celu optymalnego wykorzystania systemu telekomunikacyjnego.  Dzięki kompleksowości oferty możliwe jest m.in.:

 • Rozbudowa centrali telefonicznej dostosowana do rozwoju firmy
 • Telefony kompatybilne z centralą telefoniczną
 • Elastyczne formy finansowania zakupu sprzętu – możliwość rozłożenia płatności na raty, bądź skorzystanie z opcji leasingu lub dzierżawy sprzętu
 • Korzystając z usługi dzierżawy, Klient nie musi inwestować w sprzęt telekomunikacyjny, a jedynie dzierżawi urządzenia od ITSA – centralę abonencką, aparaty telefoniczne
 • Serwis i administracja sprzętu objętego usługą dzierżawy – całkowicie po stronie ITSA