Document Sharing

Document Sharing to funkcja, która pozwala osobie tworzącej wideo połączenie na udostępnienie aplikacji bądź dokumentu znajdującego się na swoim komputerze innym użytkownikom konferencji. Jako moderator, osoba ta może pozwolić poszczególnym użytkownikom na wprowadzanie zmian, co czyni konferencję w pełni interaktywną. Taki rodzaj współpracy pozwala na bieżącą edycję dokumentów i plików oraz umożliwia rozesłanie finalnej wersji poprzez email bądź funkcję przesyłania plików.

Rozwiązanie Unified Communication iPECS Ericsson-LG na nowo definiuje możliwości współpracy pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy. iPECS UCS to szereg narzędzi i możliwości, które sprawiają, że ilość informacji jakie mogą być wymieniane pomiędzy pracownikami jest praktycznie nieograniczona. Produkt jest gwarancją zwiększenia produktywności i oszczędności czasu.

Główne zalety usługi:

  • możliwość tworzenia zaawansowanych wideo połączeń pomiędzy użytkownikami rozwiązania;
  • w ramach wideo połączenia użytkownicy dostają możliwość pracy na jednym dokumencie  bądź aplikacji;
  • rozwiązanie idealne np. przy prowadzeniu szkoleń interaktywnych;