ITSA Billing

Rozliczanie billingów z kontrahentami, tele-rachunek on-line, czyli kompleksowe usługi taryfikacyjno-billingowe. Usługa adresowana do abonentów ITSA umożliwiająca alokację kosztów telekomunikacyjnych oraz rozliczenie pracowników, kontrahentów i dostawców.

Główne zalety oferty ITSA Billing to m.in.:

  • Moduły billingowe dopasowane do potrzeb Klienta
  • Możliwość fakturowania kontrahentów Klienta
  • Zdefiniowanie wielu cenników dla poszczególnych usług
  • Zestawienia połączeń wykonywanych przez poszczególnych pracowników
  • Kontrola kosztów połączeń w ramach prowadzonych projektów

ITSA Billing daje możliwość generowania bilingów rozmów wychodzących oraz zestawień kosztów abonamentów za dany okres, jak również możliwość podziału świadczonych dla Klienta usług na kilka faktur wysyłanych w różne lokalizacje. Faktury Klienta można dzielić na „oddziały” tj. osobne rozliczenie i podsumowanie połączeń dla np. konkretnych działów Klienta w ramach struktury firmy.

Dodatkowym atutem jest fakt, iż istnieje możliwość przygotowania zestawień połączeń z uwzględnieniem kodu, który umożliwia klasyfikowanie połączeń ze względu na pracownika, który je wykonywał bądź ze względu na prowadzony przez Klienta projekt. Każdy Klient otrzymuje dostęp do ITSA online pozwalający na samodzielne przygotowanie raportów połączeń oraz na wgląd do wystawionych dla danego Klienta faktur.

Opis usługi:

  • Dane taryfikacyjne pobierane są z systemów centralowych
  • Każda pozycja weryfikowana jest wewnętrznie pod kątem spójności i prawidłowości
  • Billing On-line to elektroniczny dostęp do systemu rozliczeniowego ITSA. Abonent ITSA może bez limitu przeglądać faktury i rachunki telefoniczne pracowników
  • Billing Code  to monitorowanie zdefiniowanych na zlecenie Klienta kosztów realizacji projektów. Usługi są realizowane w postaci wygodnych raportów generowanych w uzgodnionych interwałach czasowych