Kanały Ethernet

Poprzez dzierżawione łącza (punkt-punkt) ITSA udostępnia zestawioną ścieżkę komunikacyjną WAN od siedziby Klienta do zdalnego miejsca docelowego.

W naszej ofercie proponujemy łącza typu Ethernet o przepływności od 2 MBit/s do 10GBit/s w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Łącze o dedykowanej przepustowość między punktami ma gwarancję stałych niewielkich opóźnień.