OneFax

OneFax to usługa wirtualnego faksu w architekturze SaaS (Software as a Service), która wpisuje się w potrzeby nowoczesnej organizacji.OneFax to usługa umożliwiająca odbieranie oraz wysyłanie faksów z wykorzystaniem zarówno przeglądarki internetowej (dedykowany panel www), jak i poprzez konto pocztowe e-mail. Użytkownik tak jak w przypadku tradycyjnej linii faksowej otrzymuje indywidualny numer PSTN, do którego przypisane jest zarówno indywidualne konto w panelu www oraz wskazany przez Klienta adres bądź adresy e-mail. Po uruchomieniu usługi wszystkie faksy wysłane na numer PSTN trafiają jednocześnie na konto Klienta w panelu jak również na adres e-mailowy, jako załącznik w postaci pliku PDF. Wysyłanie faxu podobnie jak odbieranie odbywa się po zalogowaniu do panelu www lub poprzez wysłanie wiadomości w programie pocztowym. Klient wskazuje plik w formacie PDF lub TIFF oraz numer bądź grupę numerów PSTN do których zostanie wysłany fax.OneFax widocznie redukuje koszty firmy, które są związane z zakupem sprzętu faksowego, papieru i innych materiałów, jednocześnie zwiększa efektywność pracy, ponieważ Klient ma prosty i szybki dostęp do wszystkich dokumentów które są przechowywane w archiwum online. OneFax to również zwiększenie bezpieczeństwa firmy, gdyż oprócz osób uprawnionych nikt nie ma wglądu do otrzymanych dokumentów, a dostęp do panelu realizowany jest poprzez szyfrowaną stronę www.

Korzyści

  • Mobilność i Komfort
  • Bezpieczeństwo
  • Oszczędność
  • Prosta obsługa
  • Efektywność